Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.45-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 45 (2019)
O fundamentach dla metafizycznego fundowania

Autorzy: Karol Lenart ORCID
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii
Słowa kluczowe: fundowanie esencja fundament relacja fakty superwewnętrzność regres
Rok wydania:2019
Liczba stron:20 (5-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule bronię twierdzenia o meta-fundowaniu, zgodnie z którym fakty wyrażające metafizyczne fundowanie są również ufundowane (niefundamentalne). Wpierw uzasadniam słuszność przyjęcia tezy o meta-fundowaniu. Następnie poddaję dyskusji dwie teorie wyjaśniające ufundowanie metafizycznego fundowania: teorię wykorzystującą pojęcię superwewnętrznej relacji oraz teorię wykorzystującą pojęcie esencji faktów. Argumentuję, że drugie rozwiązanie posiada istotne zalety względem pierwszego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, R. M. (1979). Primitive thisness and primitive identity. The Journal of Philosophy, 76(1), 5-26.
2.Bennett, K. (2011). By our bootstraps. Philosophical Perspectives, 25(1), 27-41.
3.Bennett, K. (2017). Making things up. Oxford University Press.
4.Cameron, R. (2008). Turtles all the way down: Regress, priority and fundamentality. The Philosophical Quarterly, 58(230), 1-14.
5.Dasgupta, S. (2014a). The possibility of physicalism. The Journal of Philosophy, 111(9/10), 557-592.
6.Dasgupta, S. (2014b). On the Plurality of Grounds. Philosopher's Imprint, 14(20), 1-28.
7.deRosset, L. (2013). Grounding explanations. Philosopher's Imprint, 13(7), 1-26.
8.Ellis, B. (2001). Scientific essentialism. Cambridge University Press.
9.Fine, K. (2012). Guide to ground. W: F. Correia, B. Schnieder (red.), Metaphysical grounding: Understanding the structure of reality (s. 37-80). Cambridge University Press.
10.Jago, M. (2017), From nature to grounding. W: R Bliss, G. Priest (red.), Reality and its Structure: Essays in Fundamentality (s. 199-216). Oxford University Press.
11.Lowe, E. J. (2008). Two notions of being: Entity and essence. Royal Institute of Philosophy Supplements, 62, 23-48.
12.Mackie, P. (2006). How things might have been: Individuals, kinds, and essential properties. Oxford University Press.
13.Oderberg, D. S. (2007). Real essentialism. Routledge.
14.Plantinga, A. (1978). The nature of necessity. Oxford University Press.
15.Rabin, G. O., Rabern, B. (2016). Well founding grounding grounding. Journal of Philosophical Logic, 45(4), 349-379.
16.Rosen, G. (2010). Metaphysical dependence: Grounding and reduction. W: B. Hale, A. Hoffmann (red.), Modality: Metaphysics, logic, and epistemology (s. 109-136). Oxford: Oxford University Press.
17.Schaffer, J. (2009). On What Grounds What. W: D. Chalmers, D. Manley, R. Wassermann (red.), Metametaphysics: new essays on the foundations of ontology (s. 347-384). Oxford University Press.
18.Schaffer, J. (2010). The internal relatedness of all things. Mind, 119(474), 341-376.
19.Sider, T. (2013). Writing the Book of the World. OUP Oxford.
20.Thompson, N. (2016). Metaphysical interdependence. W: M. Jago (red.), Reality Making (s. 39-56). Oxford University Press.
21.Ujvári, M. (2013). Individual Essence: gibt es solche? Metaphysica, 14(1), 17-30.
22.Wieland, J. W. (2013). Infinite regress arguments. Acta Analytica, 28(1), 95-109.
23.Wiggins, D. (2001). Sameness and substance renewed. Cambridge University Press.
24.Wildman, N. (2011). Essential properties: analysis and extension. PhD diss. University of Cambridge.