Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015 (9)
Bibliografia pracowników naukowych oraz jej rola w upowszechnianiu dorobku naukowego i parametryzacji uczelni

Authors: Magdalena Kosmalska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Data publikacji całości:2015
Page range:8 (145-152)

Bibliography

1.I. Sójkowska, Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni – tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania. Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i perspektywy na przyszłość, „Biuletyn EBIB” 2006, nr 1 (71), grudzień/styczeń, http://www.ebib. info/2006/71/sojkowska.php.
2.E. Tomczyńska, Bibliografia dorobku naukowego uczelni źródłem informacji w erze cyfrowych technologii na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, „Folia Bibliologica” 2009, Vol. 51, s. 94–95
3.A. Znajomski, Bibliografie zespołów osobowych – instytucji. Stan i potrzeby, [w:] Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka, red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmiański, Warszawa 2009, s. 128.
4.U. Ganakowska, W. Zatorski, Wykorzystanie oprogramowania open source w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, Gdańsk 2008, s. 219
5.I. Socik, A. Tonakiewicz-Kołosowska, Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni – badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 3 (130), http://www.ebib.pl/images/stories/numery/130/130_sidorczuk. pdf (dostęp: 25.09.2014
6.A. Sidorczuk, Analizy bibliometryczne w Bibliotece Politechniki Białostockiej, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 3 (130), http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/130/ 130_socik. pdf (dostęp: 25.09.2014).
7.A. Komperda, Rola bibliotek akademickich w zakresie tworzenia i rozpowszechnienia informacji o dorobku naukowym uczelni, [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Materiały konferencyjne II Konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej, 19–21 czerwca 2006 r., Łódź 2006, s. 365.
8.A. Drabek, Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych, [w:] Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013 r., Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/26/15 (dostęp: 23.09.2014).
9.A. Nowiński, W. Sylwestrzak, W. Fenrich, Polska Bibliografia Naukowa, [w:] Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013 r., Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, http://open.ebib.pl/ojs/index. php/Mat_konf/article/view/46 (dostęp: 30.08.2013).
10.E. Rozkosz, Polska Bibliografia Naukowa – fakty i oczekiwania, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 8 (144), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/124 (dostęp: 18.11.2013).