Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
2. The Impact of Global Financial Crisis on the level of non-performing loans in commercial banks in Kosovo
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
3. Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
4. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
5. Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
6. Development of equity regulations in the Basel framework
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
7. Grundsätze und Auswirkungen der Sparpolitik in Deutschland
(Współczesne Finanse)
nr 1 (2) 2017 2017 Go to
8. Analiza sytuacji sektorów deweloperzy, budownictwo i przemysł materiałów budowlanych na GPW w Warszawie w okresach kryzysowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
9. The Revival of the Securitization Market after the Global Financial Crisis: A Case of Europe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
Page