Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/3 2018
Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Assessment of the changes in the employment structure of women in Europe in 2002–2014)

Authors: Marta Hozer-Koćmiel
Uniwersytet Szczeciński

Paula Halik
Uniwersytet Szczeciński

Anna Sobolewska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: employment crisis women statistical analysis
Data publikacji całości:2018
Page range:12 (207-218)
Klasyfikacja JEL: C10 C20 G01 J21 O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of this article is to examine the changes in the employment of women in Europe in years 2002–2014. It was undertaken to verify the hypothesis about the significant decrease of women’s economic activity in the studied period. Statistical methods of structural and dynamics analysis have been used. The analysis of employment has been performer by age, level of education, sections and sectors of the economy. The research based on Eurostat data. The main hypothesis about significant decrease of women employment in EU countries has been rejected.
Download file

Article file

Bibliography

1.Girón, A., Correa, E. (2016). Post-Crisis Gender Gaps: Women Workers and Employment Precariousness. Journal of Economic Issues, L (2).
2.Hozer, J. (1998). Statystyka. Opis statystyczny. Szczecin: SPiR.
3.Hozer, J. (2010). Kryzys, gospodarka, nieruchomości – czyli co wynikło na rynku nieruchomości z kryzysu gospodarczego? IADiPG.
4.Hozer-Koćmiel, M., Halik, P., Sobolewska, A. (2017). Has Economic Crisis Equally Influenced Women’s and Men’s Employment in EU? W: S. Misiak-Kwit, M. Wiścicka (red.), Equality and Management. Szczecin: Volumina.pl.
5.Izdes, O. (2014). Global Financial Crisis Did Not Leave the Labor Market Untouched. Perspectives, 9.
6.Janiszewska, D., Chabowski, R., Prandecki, K. (2014). Młodzi a kryzys gospodarczy. Raport z Survey. Handel Wewnętrzny, 2 (349).
7.Kompa, K., Witkowska, D., Jarosz, B. (2015). Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 257–268.
8.Lyberaki, A. (2012). The Crisis and Women’s Economic Independence: Some Warnings from Greece. Journal of Critical Studies in Business & Society, 3 (1).
9.Weinbach, R.W., Grinnell, R.M. (2007). Statistics for Social Workers. Boston: Pearson.
10.Zając, K. (1976). Zarys metod statystycznych. Warszawa: PWE.