Search

Result: Found records: 61.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. BEDROHTE ORDNUNGEN UND BEDROHLICHE ORDNUNGEN IN DEN NOVELLEN VON FERDINAND VON SAAR
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
3. Associations Between Health Behavior Habits and Quality of Life Outcomes in Pregnant Women: A Preliminary Investigation in Polish Sample
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
4. Fitness and Somatic Conditioning of a Sports Level in a Women’s Volleyball Team at the Championship Level
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
5. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
6. Health behaviors of pregnant women attending antenatal classes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
7. Tourist Activity of Women Living in Polish Rural Areas
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
8. Kobiety w wydziałach logistyki policji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
9. AUF DEN SPUREN DER ‚NEUEN BÜRGERLICHKEIT‘ IN ARNO GEIGERS ROMAN "ALLES ÜBER SALLY"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
10. Pomiędzy tradycją a nowatorstwem. Rola postaci kobiecych w świecie przedstawionym eposu Torquata Tassa Gofred abo Jeruzalem wyzwolona (w przekładzie Piotra Kochanowskiego)
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
11. Gender and Services Economy: Lebanese Women Position in Complex Arab World
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
12. Praca kobiet i mężczyzn w ujęciu religii muzułmańskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
13. Kwestia kapłaństwa kobiet we współczesnym Kościele
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
14. Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
15. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
16. Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
17. Aktivitätsmodelle der deutschen Frauenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in gesellschaftlicher und publizistischer Tätigkeit von Paulina Kuczalska-Reinschmit
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
18. POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC INNOWACJI PRODUKTOWYCH NA RYNKU KOSMETYCZNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
19. Wokół recepcji Lukrecji Floriani George Sand – refleksje na marginesie polskiego wydania powieści
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
20. Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
21. Otto Weininger: mizogin i profeminista?
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
22. Niewieści Palladyn . Rzecz o Edwardzie Prądzyńskim
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
23. Collegiate Coaches’ Knowledge of the Female Athlete Triad in Relation to Their Characteristics
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
24. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
25. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
26. The Dangerous Age: Polish Reception of Karin Michaëlis’s Feminist Bestseller
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
27. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
28. The Effect of 12-week-long Nordic Walking Exercise on Body Composition, Changes in Lipid and Carbohydrate Metabolism Indices, Concentration of Selected Adipokines and Calcidiol in Healthy Middle-aged Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
29. Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Go to
30. Sukcesje kobiet w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
31. Płeć i wygnanie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
32. Understanding Exercise Intentions among Women Exercising in Fitness Classes: An Application of the Theory of Planned Behaviour
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
33. Lvovské emancipantky ve srovnání s českým ženským hnutím na sklonku 19. století. Na příkladu časopisu „Ster“ („Kormidlo“), za redakce Pauliny Kuczalské-Reinschmit (1895–1897)
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
34. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
35. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
36. Determinanty intencji przedsiębiorczych – czy płeć ma znaczenie?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
37. Obce, zrujnowane ciała: melancholia a współczesna proza kobieca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
38. The Conditions of Practicing Association Football by Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
39. Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
40. Polish Suffragettes and the European Women’s Movement at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Paulina Kuczalska-Reinschmit’s Social Activism and Journalism
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
41. Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
42. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
43. Esej, kobieta, autobiografia – hipotezy na marginesie analizy Przeźroczy Marii Kuncewiczowej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
44. Laboratorium prywatnych konfiguracji. Natalia Gałczyńska w (auto)biografiach rodzinnych Kiry Gałczyńskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
45. Jej ojciec. Zofia Nałkowska
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
46. Women in Finance
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
47. „Erwachende“: Die Frauengestalten von Margrit Schriber
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
48. Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
49. Subjective and objective assessments of physical activity in professional active women aged 50 to 64 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
50. Access to health among women with disabilities – legal aspects and practical problems in Bulgaria
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Go to
51. Did the Sex Ratio at Birth Reflect Social and Economic Inequalities? The Pilot Study from the Poznań Province, 1875–1913
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
52. Gender Inequality and Female Sports Participation in Turkey
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
53. „To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
54. Po wykładzie wysłuchanym na stojąco. Strategie uciszania głosów żydowskich studentek wobec getta ławkowego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Go to
55. Świadectwo zamknięcia. Korespondencja Anny Moszyńskiej z zakładu dla umysłowo chorych w Pirnie (1850 r.)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
56. "Biblia dla kobiet". Spór o duchowość kobiety
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
57. Maladyczność zapłodnionej kobiety. Problematyka aborcyjna w twórczości Gangu Śródmieście
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Go to
58. The use of Dietary and Protein Supplements by Women Attending Fitness Clubs on a Recreational Basis and an Analysis of the Factors Influencing their Consumption
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 39, No. 3/2022 2022 Go to
59. Anthropometric and physical performance characteristics in African women football players: A prospective, cross-sectional pilot study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Go to
60. Inkluzja społeczna kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami a konflikt zbrojny
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Go to
61. „Aber was ist als Ganzes überhaupt darstellbar?“ Zum literarischen Schaffen von Erica Pedretti (1930–2022)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Go to
Page