Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.1.10-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 1 (10) 2018
Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Powlekać rosnące (Coating the growing) by Joanna Mueller – vivisection of motherhood)

Authors: Edyta Sołtys-Lewandowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: essay motherhood women’s creativity autobiography
Year of publication:2018
Page range:11 (51-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article interprets the essay Powlekać rosnące (Cover the growing) by Joanna Mueller in an autobiographical frame, proving that the most important topic of the book is to settle your own and stereotypical motherhood. The collection of essays exposes the fear of losing one’s self in the roles imposed on a woman. It has an autotherapeutic and consolatory function.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bogalecki, Piotr. Szczęśliwe winy teolingwizmu. Poezja polska po roku 1968 w perspektywie postsekularnej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.
2.Gawron, Agnieszka. „Apokryficzne macierzyństwa Joanny Mueller. Między cielesnością a tekstualnością”, Ruch Literacki 4 (2016): 477–494. DOI 10.1515/ruch-2017-0076.
3.Mueller, Joanna. Powlekać rosnące (Apokryfy prenatalne). Wrocław: Biuro Literackie, 2013.
4.Mueller, Joanna. Wylinki. Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
5.Szopa, Katarzyna. „Dermografie: poetyka relacji. Wokół związków materii i języka w poezji Joanny Mueller”. Praktyka Teoretyczna 4 (2013): 137–160. DOI: 10.147/prt.3013.4.7.
6.Śliwiński, Piotr. Poetyka odstawania. W: tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2007.
7.Vuarnet, Jean-Noël. Ekstazy kobiece. Tłum. K. Matuszewski. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2003.