Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2015.4.37-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 4
Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku
(Women’s Professional Activity in Cracow of the Second Half of the 19th Century)

Authors: Lidia Zyblikiewicz
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Keywords: Cracow the second half of the 19th century women professional activity HISCO (Historical International Standard of Classification of Occupations) censuses
Data publikacji całości:2015
Page range:21 (83-103)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the scale of the professional activity of women who lived in Cracow in the second half of the 19th century. The author’s intention has been to verify – at least in relation to the urban population – the common belief that before the First World War women did not take up paid jobs to a larger extent. The analysis contains the Historical International Standard Classification of Occupations (HISCO). The records of censuses of 1869, 1880 and 1890 have been the main source for the analysis; thanks to them it was possible to create a database of urban inhabitants. After having analysed the changes in the size of the population of Cracow in the second half of the 19th century the author attempted to assess what the percentage of the dynamic increase of the Cracow’s population might be accounted for by immigrants, identified through their place of birth and citizenship. The incoming population changed the structure of the Cracow’s community as far as age and sex are concerned. The majority of the immigrants were young adults, mostly women, and they were l ooking for a job. In 1869 every sixth woman that lived in Cracow was working; eleven years later – every third, and after another 10 years – nearly 40% of them. Three quarters of professionally active women from Cracow were Roman Catholic, and only one quarter – Jewish. The article also presents the structure of marital status of working women from Cracow and the type of jobs they had – according to the main groups of HISCO. It has been proved that the women did not take up jobs motivated by the war crisis; at the end of the 19th century in Cracow there were more working women than in 2012 in Polish towns.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gabriela Matuszek, Kobiety a proces modernizacji – rekonesans galicyjskiej herstorii, [w:] Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866–1914). Studia i szkice, red. Krzysztof Fiołek, Marian Stala, Kraków 2011.
2.Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. Anna Żarnowska i Andrzej Szwarc, tom VI, Warszawa 2000.
3.Konrad Wnęk, Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w., Kraków 2011.
4.Krzysztof Zamorski, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność Galicji w latach 1857–1910. Kraków–Warszawa 1989.
5.Lidia A. Zyblikiewicz, Dziecko w rodzinie krakowskiej w drugiej połowie XIX wieku. Studium demograficzne, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne" 135, 2008.
6.Lidia A. Zyblikiewicz, Kobieta w Krakowie w 1880 r. w świetle ankiet powszechnego spisu ludności. Studium demograficzne, Kraków 1999.
7.Lidia A. Zyblikiewicz, Ludność Krakowa w drugiej połowie XIX wieku. Struktura demograficzna, zawodowa i społeczna, Kraków 2014.
8.Marco H. D. van Leeuwen van, Ineke Maas, Andrew Miles, HISCO Historical International Standard Classification of Occupations, Leuven 2002.
9.Maria Nietyksza, Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1971.
10.Radosław Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX w., Warszawa 2014.
11.Statystyka miasta Krakowa 1, red. Józef Kleczyński, wyd. Biuro Statystyczne Miejskie, Kraków 1887.