Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
2. Kapitał społeczny a kształtowanie wartości dodanej w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
3. Współczesne instrumenty zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji światowej gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
4. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
5. Wykorzystanie outsourcingu w branży turystycznej (na przykładzie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
6. ESI IN THE SUPPLY CHAIN OF MODULAR PRODUCTS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
7. Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
8. Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
9. Ocena kreatywności innowatorów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page