Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
3. Doskonalenie procesów ponadorganizacyjnych w e-biznesie
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Go to
4. Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
Page