Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Legitymacja rzecznika praw obywatelskich do wniesienia skargi do sądu administracyjnego
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
2. Działanie rzecznika konsumentów na przykładzie miasta powiatowego w województwie pomorskim
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
3. Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
4. Digitalisation of ADR proceedings in consumer cases, with particular emphasis on the institutions of the Financial Ombudsman and Coordinator for Negotiations
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Go to
5. Działalność Rzecznika Praw Lekarza w okręgowej izbie lekarskiej w świetle przepisów prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
Page