Search

Result: Found records: 24.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. External ear anthroposcopy in female students of the University of Szczecin
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
2. The Changing Concept of Human Nature as the Answer to the Actual Problems of the Economics: the Neoclassical vs. Feminist Economics
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
3. Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
4. Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
5. Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Go to
6. “There can be no ecology without an adequate anthropology” (LS 118). Which man can take care of our common home?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
7. Komparatystyka intermedialna
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
8. Kwestia całościowego podejścia do człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
9. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
10. Społeczne koszty wdrażania ideologii gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
11. Konsekwencje współczesnego kryzysu idei Boga według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
12. Nierozerwalność małżeństwa według św. Jana Pawła II na podstawie wybranych dokumentów
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
13. Homo naturae lupus est? Problem relacji człowieka i natury w ujęciu historycznym i współczesnym
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
14. Od futbolisty do trenera. Relacyjność bohatera biografii piłkarzy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Go to
15. Dyletant, amator, błazen – postacie pojęciowe humanisty
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
16. Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
17. Autobiograficzność w eseistyce Joanny Bator: między esejem, felietonem a reportażem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
18. Przyczyny powstawania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Go to
19. Poszukiwanie „objawień antropologicznych” w chrystologii. Wskazówki metodologiczne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
20. Myśl i postawa Edyty Stein inspiracją do budowania edukacyjnej kultury dialogu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
21. Androgyny and a Dream: Gaston Bachelard’s Question about a New Anthropology
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Go to
22. „Powiem głośno: oto co czyniłem, co myślałem, czym byłem”. Głos, pismo, audiobiografie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Go to
23. Grzech Pierworodny według nauki Kościoła prawosławnego
(Studia Paradyskie)
33/2023 2023 Go to
24. Antropologia rodzinna. "Ksiądz Kaingba, mój dziadek" Ewy Kraskowskiej jako autoetnografia nie tylko literacka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Go to
Page