Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. POMIARY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ - PORÓWNANIE WYKORZYSTYWANYCH WSKAŹNIKÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
2. Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
3. Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
5. Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
6. Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
7. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów rozwijających się na przykładzie krajów Afryki Subsaharyjskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
8. Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
9. Przepływy kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się w latach 2009–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
10. Cena i wolumen jako czynniki eksportu w XXI wieku (na przykładzie wybranych krajów Azji)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
11. Zmiany w przekazach migrantów w krajach rozwijających się
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
12. Kierunki przepływu kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się w ostatniej dekadzie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
13. Ruch cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku a sytuacja ekonomiczna wybranych krajów i regionów rozwijających się
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
Page