Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Immanenza e trascendenza nell’icono-sofi a di Pavel Florenskij
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
2. Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
3. Problem antecedencji fallibilizmu w poglądach Karneadesa
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Go to
4. Otherwise than Epistemology
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
5. Etyka Immenuela Kanta versus etyka Maxa Schelera
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Go to
6. Ontologia ed epistemologia nell’itinerario scientifico e spirituale di Padre Pavel. A. Florenskij
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
Page