Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
2. Pozorność umowy pożyczki – glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2021 roku, II CSKP 29/21 (glosa częściowo krytyczna)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
Page