Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2023.42-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2023 (42)
Pozorność umowy pożyczki – glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2021 roku, II CSKP 29/21 (glosa częściowo krytyczna)
(Ostensibility of a loan agreement – commentary to the judgement of the Supreme Court (Civil Chamber) of 26 February 2021, II CSKP 29/21 (partially critical commentary))

Authors: Ewa Lewandowska ORCID
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: agreement interpretation of a declaration of intent ostensibility “pretending”
Year of publication:2023
Page range:11 (153-163)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 52

Abstract

This commentary focuses on the judgment of the Supreme Court in which the Court quashed judgments of courts of the first and second instance and remitted the case for reconsideration. This commentary, despite approving the main thesis of the judgment, constitutes a critical assessment of individual arguments of the reasoning. The aim of this discussion is to analyse the legislation in force that relates to ostensibility (an ostensible declaration of intent made to another party with its consent) using the example of a loan agreement. It is pointed out that the Supreme Court, in deciding on how the facts should be completed, should not suggest or limit its indications only to one result of these findings of facts. This study demonstrates that an ostensible declaration may occur after excluding false signatures and interpreting the parties’ declarations of intent. The drafting of a contract incorrectly called a loan, may, in the intention of the parties, be, for example, a document confirming the previously concluded contract on joint investment and its settlement. Only after interpreting declarations of intent and confirming their appearance is it possible and desirable to assess the possible existence of another legal relationship (hidden under an ostensible contract).
Download file

Article file

Bibliography

1.Damasiewicz A., Intercyzy i umowy między konkubentami, Warszawa 2013.
2.Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1995.
3.Jaworski S., Prawne aspekty konkubinatu, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 21.
4.Jedliński A., Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawne pozorności, „Rejent” 2005, nr 5.
5.Kazimierczak K., Konkubinat. Rozliczenia majątkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych, Warszawa 2019.
6.Kubiak-Cyrul A., Komentarz do art. 720, w: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2023.
7.Lewandowska E., Pozorność oświadczenia woli. Studium cywilnoprawne, Olsztyn 2018.
8.Maciejewska-Szałas M., Komentarz do art. 83, w: M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2022, Lex.
9.Manowska M., Komentarz do art. 321, w: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–477(16), wyd. IV, Warszawa 2021, Lex.
10.Piaskowska O.M., Komentarz do art. 321, w: O.M. Piaskowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, Lex.
11.Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.
12.Sadomski J., Komentarz do art. 74, w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 2 (art. 56–125), Warszawa 2021.
13.Trzaskowski R., Komentarz do art. 83, w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 2 (art. 56–125), Warszawa 2021.
14.Zawistowski D., Podstawy rozliczeń majątkowych osób pozostających w faktycznym wspólnym pożyciu w judykaturze Sądu Najwyższego, w: T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz (red.), Sine Ira et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016.