Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Effects of Gender and Recurrent Low Back Pain on Lifting Style
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Influence of Plantar Fascial Taping on Pressure Pain Sensitivity Changes in Lower Extremity Posterior Line Muscles in Futsal Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Collegiate Coaches’ Knowledge of the Female Athlete Triad in Relation to Their Characteristics
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
4. Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
5. W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
6. Design, Validation, and Reliability of Survey to Measure Knowledge of Nutrition, Weight Control and its Risks
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
7. Rekolekcje szkolne jako miejsce przeciwdziałania hejtowi internetowemu wśród młodzieży
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
8. Effect of Educational Training on Nutrition and Weight Management in Elite Spanish Gymnasts
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
9. Profilaktyka zachowań suicydalnych u dzieci i młodzieży szkolnej
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Go to
10. Usługa pobrania i przechowywania komórek macierzystych a zwolnienie z VAT – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2018 roku, I FSK 750/16
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Go to
Page