Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management. Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
2. Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
3. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
4. Tourism Activity in the Third Age Group: its Characteristics on Selected Examples
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
5. Residents’ Attitude Toward Tourism in Zwierzyniec Town
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
6. Społeczno-ekonomiczne dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim Wybrzeżu Meksykańskiego Jukatanu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
7. Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
8. Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
9. Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
10. Use of Tows Analysis in Tourism and Recreation Strategy Planning by a Commune Governing the Hosting Area
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
11. Importance-Performance Analysis of Ski Destinations in Sweden – Comparison between Two Destinations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
12. Wooden Orthodox churches in the Maramureș region - opportunities and threats of tourism development
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
13. Internet of Things – conditions and opportunities for the development in tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
Page