Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych – wymiar teoretyczny i empiryczny
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
4. Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
5. Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odno-śnie modeli biznesu – wnioski z badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
6. Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
7. Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
8. Wspomaganie innowacyjności organizacji wirtualnej rozwiązaniami IT dostępnymi w publicznej chmurze obliczeniowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
Page