Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Charakter prawny umów na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
2. Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
3. Effectiveness of investments in municipal waste management in Poland in the context of goals of the circular economy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
4. LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
5. Regulacje prawne i ich wpływ na zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie miasta Białystok
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Go to
6. Innovative solutions used in services in municipal waste management systems
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
7. Eco-education as an element of municipal waste management systems in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
8. Development of the Concept of Solid Waste Management in the Tourism Industry of the Kaliningrad Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
9. Wybrane aspekty odtwarzania celów w prawie gospodarki odpadami (cz. I)
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Go to
Page