Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 29 2016
Charakter prawny umów na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(The legal nature of contracts for receiving municipal waste as well as contracts for receiving municipal waste and waste management)

Authors: Dorota Ambrożuk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: contract for receiving of municipal waste waste management contract for carriage
Year of publication:2016
Page range:15 (75-89)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to present the legal nature of contracts for receiving of municipal waste as well as contracts for receiving of municipal waste and waste management and the consequences of this nature. These contracts are concluded between the municipality and selected by public tender entity entered into the regulated activity register concerning the reception of municipal waste from real property owners. The author concludes that the contract for receiving of municipal waste is a contract for carriage and the contract for receiving of municipal waste and waste management should be treated as a contract for specific work. The consequence of such a qualification is that the provisions regulating a contract for carriage or a contract for specific work apply respectively to the above mentioned contracts.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Barczak, A. (2013). Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawonoporównawcza. Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk.
3.Brzozowski, A. (2000). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II (s. 184–211).
4.K. Pietrzykowski (red.). Warszawa: C.H. Beck. Brzozowski, A. (2006). Prawo zobowiązań – część ogólna. W: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5 (s. 380–419). Warszawa: C.H. Beck.
5.Bukowski, Z. (2014). Prawo gospodarki odpadami. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
6.Czachórski, W., Brzozowski, A., Safjan, M., Skowrońska-Bocian, E. (2004). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis.
7.Górski, M. (2011). Gminne jednostki organizacyjne w świetle znowelizowanej ustawy. Przegląd Komunalny, 10, 18–21.
8.Górski, W. (1999). Charakter prawny umowy o przewóz towarów. Gdańskie Studia Prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Prof. Kazimierza Kruczalaka, 5, 107–120.
9.Górski, W. (1983). Umowa przewozu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
10.Grzybowski, S. (1981). Prawo zobowiązań część ogólna. W: Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III, część 1. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
11.Jerzmański, J. (2011a). Gospodarka odpadami komunalnymi – nowe zasady. Przegląd Komunalny, 9 (98). Pobrane z: http://www.e-czytelnia.abrys.pl.
12.Jerzmański, J. (2011b). Problemy z mieszkańcami. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości. Przegląd Komunalny, 11 (242). Pobrane z: http://www.e-czytelnia.abrys. pl.
13.Klatka, J., Kuźniak, M. (2012). Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Kraszewski, K. (2011). Rewolucja i twórczy zamęt. Przegląd Komunalny, 7 (238). Pobrane z: http://www.e-czytelnia.abrys.pl.
15.Matuszczak, M. (2014). Prawo własności odpadów komunalnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 121–134.
16.Ogiegło, L. (2000). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. K. Pietrzykowski (red.) (s. 341– 511). Warszawa: C.H. Beck.
17.Radecki, W. (2016). Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
18.Radwański, Z., Olejniczak, A. (2006). Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
19.Srokosz, T., Patryas, M., Sołtysek, J., Poniewski, F. (2011). Umowa o wywóz odpadów. Konstrukcja prawna. Gospodarka odpadami komunalnymi. Raport przygotowany na zlecenie KSP Legal&Tax Advice, na podstawie badania przeprowadzonego przez SMG/KRC Millward Brown.
20.Stec, M. (2004). Prawo zobowiązań – część szczegółowa. W: J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 7 (s. 665–735). Warszawa: C.H. Beck.
21.Szwaczko, W. (2011). Kto jest właścicielem nieruchomości. Przegląd Komunalny, 10 (241). Pobrane z: http://www.e-czytelnia.abrys.pl.
22.Walny, M. (2011). Prawidłowe konstruowanie umów. Wspólnota, 46, 20.