Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
2. DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW UNIJNYCH Z PERSPEKTYWY MSP WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
Page