Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Tourism Potential of the Counties Located in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
2. Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
3. Innowacje w usługach hotelarskich - analiza porównawcza rozwiązań innowacyjnych wdrażanych w wybranych hotelach województwa lubelskiego i małopolskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
4. Znaczenie praktyk zagranicznych w rozwoju kompetencji zawodowych w hotelarstwie - ocena własna uczestników programów Olymp (Grecja) i Resort Leaders (USA)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
5. Party space in Cracow and Warsaw: partying and conflicts
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
6. The role of local communities in sustainable tourism development - Noteć River Valley case study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
Page