Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Model biznesowy – istota kategorii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
2. Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
3. Działania admirała Michiela de Ruytera w drugiej wojnie północnej – zdobycie Nyborga
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
4. Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na sektor meblarski w Polsce i Włoszech oraz czynniki adaptacji firm do sytuacji rynkowej
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
Page