Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
2. Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
3. Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
Page