Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
2. Mariola Gańko-Karwowska, Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 273
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
3. Oskar Szwabowski Uniwersytet - Fabryka - Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa 2014
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
4. Warunki konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej przez osoby studiujące pedagogikę – raport z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
5. Implementacja posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" papieża Franciszka w duszpasterstwie związków nieregularnych w diecezji płockiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
6. The Role of the Principles of Catholic Social Teaching in Building a Post-Pandemic World Based on the 2020 Catecheses of Pope Francis. An Outline of the Issue
(Colloquia Theologica Ottoniana)
39/2023 2023 Go to
Page