Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Potencjał i efektywność czynników produkcji gospodarstw rolniczych - Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej w świetle danych FADN
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
2. Efektywność produkcyjna i dochodowa polskich gospodarstw mlecznych o różnej koncentracji krów w świetlne FADN
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
3. Czynniki produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach różnych typów rolniczych w świetle FADN
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
4. Edukacja dzieci romskich na ziemi lubuskiej w latach 2004–2015
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
5. Profilaktyka zachowań suicydalnych u dzieci i młodzieży szkolnej
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Go to
Page