Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 21 2015
Potencjał i efektywność czynników produkcji gospodarstw rolniczych - Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej w świetle danych FADN

Authors: Maria Jolanta Orłowska
dr inż., Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczny w Bydgoszczy
Year of publication:2015
Page range:12 (139-150)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file