Search

Result: Found records: 5.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowym
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
4. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
5. The shape of the sagittal curvatures of the spine in a high-level acrobatic gymnasts – comparison by sex
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 44, No. 4/2023 2023 Go to
Page