Search

Result: Found records: 4.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
2. Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
3. Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
4. Zastosowanie liniowego porządkowania obiektów w ocenie obrotu lokalami mieszkalnymi w ujęciu województw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
Page