Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/1 2018
Zastosowanie liniowego porządkowania obiektów w ocenie obrotu lokalami mieszkalnymi w ujęciu województw
(Application of the linear ordering method for evaluation of dwelling flats turnover in regions)

Authors: Anna Oleńczuk-Paszel
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Agnieszka Sompolska-Rzechuła
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: turnover dwelling flats classification
Data publikacji całości:2018
Page range:12 (157-168)
Klasyfikacja JEL: C38 R21 R29 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article analyzes the quantitative and valuable structure of real estate transactions, including dwelling flats in Poland in 2012–2016. Using the linear ordering method, a ranking of voivodships in terms of dwelling flats turnover in 2015 and 2016 was created. The data used in the article came from a study by the Central Statistical Office titled Real estate turnover and they were related to dwelling flats market transactions. The problem was characterized by the transactions number and value, including the market types and real estate location.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borys, T. (1978). Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. Przegląd Statystyczny, 25 (2), 227–239.
2.Foryś, I. (2010). Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie wyceny lokali mieszkalnych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18 (1), 95–107.
3.GUS (2013–2017). Obrót nieruchomościami w 2012–2016 roku. Warszawa.
4.Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
5.Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
6.Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.