Search

Result: Found records: 20.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Biomechanical Performance Factors for Development of Minimum Disability Requirements in Para-taekwondo – Part 1
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
3. Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Aktywność zawodowa kobiet w Krakowie w II połowie XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
5. Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
6. Identyfikacja kluczowych sektorów polskiej gospodarki z wykorzystaniem analizy input-output
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
7. Biroturystyka jako nowy trend turystyczny w Warszawie
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
8. O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
9. Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
10. Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
11. Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
12. The Systematics of Intellectual Capital (a discussion of current concepts)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
13. Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
14. Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do klasyfikacji województw według efektywności form aktywizacji zawodowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
15. Przyczynek do dyskusji o klasyfikacji województw w Pol-sce pod względem innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
16. Obraz Neapolu w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
17. Zastosowanie liniowego porządkowania obiektów w ocenie obrotu lokalami mieszkalnymi w ujęciu województw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
18. Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
19. Katalog biblioteczny Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego w Szczecinie : charakterystyka dokumentu w świetle idei Gabriela Naudé i Gottfrieda Wilhelma Leibniza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
20. A Proposal for Reclassifying Causes of Death in Transylvania (1850–1920): The HCDT System
(Przeszłość Demograficzna Polski)
44, 2022 2022 Go to
Page