Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 31 2017
Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej
(Structure of the industry and the innovative cooperation of the entities from West Poland)

Authors: Marek Tomaszewski
Uniwersytet Zielonogórski Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
Keywords: Polish Classification of Activities (PKD) innovative cooperation Multivariate analysis logit
Year of publication:2017
Page range:14 (65-78)
Klasyfikacja JEL: O31 P16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article analyzes the innovative cooperation of industrial companies with the following types of entities. other companies, the units of Polish Academy of Sciences, universities as well as both domestic and foreign science units. This cooperation was analyzed taking into account the Polish Classification of Activities. The survey was realized between 2012–2014. The empirical data were collected from the industrial entities from Western Pomeranian, Lubusz and Lower Silesian provinces. The methodical aspects of the article were based on the multivariate logit analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamik, A. (2008). Competitive Advantage Based on Cooperation. A Series of Monographs of Technical University of Lodz, 1819.
2.Alderson, W. (1965). Dynamic Marketing Behavior. A Functionalist Theory of Marketing. Homewood Ill: Richard D. Irvin, Inc.
3.Andeleeb, S.S. (1995). Dependence Relations and the Moderating Role of Trust. Implications for Behavioral Intentions in Marketing Channels. International Journal of Research in Marketing, 2 (12), 157–172.
4.Bąkowski, A., Mażewska, M. (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014. Warszawa: PARP.
5.Balabanis, G. (1998). Antecedents of Cooperation. Conflict and Relation-ship Longevity in an International Trade Intermediary’s Supply Chain. Journal of Global Marketing, 2 (12), 25–46.
6.Borkowska, B., Klimczak, B. (1998). Współdziałanie w świetle mikroekonomicznej teorii firm. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 786, 17–29.
7.Dunaj, B. (red.) (1965). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
8.Fink, M., Kessler, A., (2010). Cooperation, Trust and Performance – Empirical Results from Three Countries. British Journal of Management, 2 (21), 469–483.
9.Hillebrand, B., Biemas, D. (2003). The relationship between internal and external cooperation. Literature review and proposition. Journal of Business Research, 9 (56), 735–743.
10.Huxman, C. (1996). Creating Collaborative Advantage. London: SAGE Publication.
11.Jurkowska, A. (2005). Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa ochrony konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
12.Lichtarski, L. (1992). Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
13.Maddala, G.S. (1983). Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press.
14.Morgan, R.M., Hunt, S.D. (1994). The Commitment – Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 3 (58), 20–38.
15.OECD (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Paryż: OECD.
16.Pasieczny, L., Aranowski, A. (red.) (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.
17.Podobiński, A. (red.) (2004). Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne.
18.Smith, K.G., Carrol, S.J., Ashford, S.J. (1995). Intra and Interorganizational Cooperation. Toward a Research Agenda. Academy of Management Journal, 1 (38), 7–23.
19.Tanghe, J., Wisse, B., van der Flier, H. (2010). The Role of Group Member Affect in the Relationship between Trust and Cooperation. British Journal of Management, 2 (21), 359–374.
20.Tomaszewski, M. (2013a). Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych w sieciach innowacji w Polsce północno-zachodniej w latach 2008–2010. W: A. Mikulska (red.), Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem (s. 23–44). Gdańsk: Politechnika Gdańska.
21.Tomaszewski, M. (2013b). Wybrane czynniki wpływające na nawiązanie współpracy innowacyjnej przedsiębiorców ze szkołami wyższymi na terenie Polski Zachodniej w latach 2009–2011. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12 (14), 287–298.
22.Wiertz, C., de Ruyter, K., Keen, C., Streukens, S. (2004). Cooperating for Services Excellence in Multichannel Service System. An Empirical Assessment. Journal of Business Research, 4 (57), 424–236.