Search

Result: Found records: 21.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. The Evaluation of Motor Skills of 1–4 Grade Music-oriented Male Students in Primary School Complex No. 2 in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
3. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
4. Posture defects of students in grades 1–4 of music oriented classes in Primary School Complex no. 2 in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
5. Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
6. Caloric Restriction Diet (CR diet) or Mediterranean Diet (MD) - Which is the Best Choice for Former Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
7. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
8. KONSUMENT NA RYNKU USŁUG EKOAGROTURYSTYCZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
9. Uwarunkowania rozwoju działalności ekoagroturystycznej w gospodarstwach ekologicznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
10. Ekoznakowanie w komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
11. Nadzieja wyrażona w lamentacji Psalmu 13 (12)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
12. Region turystyczny na tle teorii regionu ekonomicznego. Przyczynek do polskiej teorii
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
13. Changes in Motor Skills of Children who Train Sports Swimming at the Initial Stage of School Education (in an Annual Training Cycle)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
14. Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
15. Seria "Biblia Impulsy" jako nowa propozycja tłumaczenia i komentowania tesktów biblijnych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
16. Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
17. Individualästhetik als Phänomen der Übersetzungskunst. Das Gedicht Campo di Fiori von Czesław Miłosz, nachgedichtet von dem norwegischen Lyriker Paal Brekke
(Rocznik Komparatystyczny)
5 (2014) 2014 Go to
18. Validity of an Inertial Measurement Unit System to Assess Lower-limb Kinematics during a Maximal Linear Deceleration
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
19. Nutritional strategies of young, physically active residents of Wrocław
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Go to
20. Zjawisko „spirali formalizmu” na przykładzie instytucji inicjatywy lokalnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2022 (38) 2022 Go to
21. Odpowiedzialność dyscyplinarna za reprezentowanie klienta nadużywającego prawa – rozważania na tle sprawy dyscyplinarnej wobec radcy prawnego o sygn. OSD/KR 38/17
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2022 (40) 2022 Go to
Page