Search

Result: Found records: 8.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Nacjonalizm. Ewolucja myśli politycznej. Zarys problemu
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
2. Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz Pismach zbiorowych
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
3. Rola i znaczenie Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Pomorze Zachodnie w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
4. Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
5. Rola Generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Reczypospolitej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
6. Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynek do problemu
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
7. Wzrost liczby zachowań radykalnych w Europie a przyszłość Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
8. Główne determinanty migracji zarobkowych Polaków do państw Unii Europejskiej po 2004 roku i ich następstwa
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Go to
Page