Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 9 (2015)
La formazione dell’autonomia e lo sviluppo della riflessività di futuri insegnanti sull’esempio di un tirocinio professionale di lingua francese
(Encouraging autonomy and reflection in preservice teachers on the example of a pedagogical practice in French teaching)

Authors: Anna Niedzielko
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Keywords: reflection preservice teachers pedagogical preparation subjective theories autonomy
Year of publication:2015
Page range:15 (143-157)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the concept of subjective theories observed in students preparing to be teachers of foreign languages and discusses such theories’ impact on the development of autonomy in a beginning teacher. The verification of subjective theories may be achieved by an in-depth reflection over one’s own teaching skills and tools, which should be cultivated in students from the earliest stage possible. The second part of the article presents the results of a survey conducted among students pursuing a pedagogical practice in French teaching, conducted in order to investigate the role of this teaching experience in the verification of subjective theories and the development of an autonomous attitude.
Download file

Article file

Bibliography

1.Caroll D., 2005, Learning through interactive talk: A school-based mentor teacher study group as a context for professional learning, “Teaching and Teacher Education”, No. 21, pp. 457–473.
2.Kulińska A., 2011, Proces uczenia się przyszłych nauczycieli, [in:] Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, red. H. Komorowska, Warszawa, pp. 226–236.
3.Komorowska H., 2009, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
4.Michońska-Stadnik A., 2009, Od wyboru podręcznika do rozwoju autonomicznego poznania. Rola refleksji w kształceniu nauczycieli języków obcych, [in:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, eds. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska, Poznań–Kalisz, pp. 97–106.
5.Michońska-Stadnik A., 2013, Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych, Wrocław.
6.Newby D., Allan R., Fenner A.B., Jones B., Komorowska H., Soghikyan K., 2007, Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków, Warszawa.
7.Stuart C., Thurlow D., 2000, Making in their own: Preservice teachers’experiences, beliefs, and class-room practices, “Journal of Teacher Education”, No. 51, pp. 113–121.
8.Szymankiewicz K., 2013, Kształtowanie refleksyjnych postaw przyszłych nauczycieli języka francuskiego – rola internetowego, dydaktycznego forum dyskusyjnego, „Języki Obce w Szkole”, No. 1, pp. 46–51.
9.Wilczyńska W., 1999, Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Poznań.
10.Wilczyńska W., 2002, Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej, Poznań.