Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2020.1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 29, No. 1/2020
Animation of Free Time and Support for Psychomotor Development of Infants Aged Over 3 Months

Authors: Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health
Keywords: animation free time psychomotor development infants
Year of publication:2020
Page range:11 (65-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article constitutes a desk study regarding animation of free time and its influence on the psychomotor development of infants aged over 3 months. The article discusses the concept of free time of infants. The motor and psychological development of children between the age of three months to one year is presented. Moreover, different ways of spending free time by the parent and child are shown. The aim of this article is to raise awareness of the role of supporting early child development through appropriate selection of games and other activities in line with the individual stage of development of an infant. The article has been prepared based on a literature review (including PubMed, Research Gate, EBSCO) as well as analysis of selected offers of commercial animation activities available in the city of Poznań, taking into account the individual stages of development and their impact on the comprehensive development of infants. Moreover, a list of activities recommended for children which are adequate to specific periods of their development was also prepared.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bronikowski, M. (2012). Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu. Poznań: AWF.
2.Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: GWP.
3.Carson, V., Lee, E.Y., Hesketh, K.D., Hunter, S., Kuzik, N., Predy, M., Rhodes, R.E., Rinaldi, C.M., Spence, J.C., Hinkley, T. (2019). Physical activity and sedentary behavior across three time-points and associations with social skills in early childhood. BMC Public Health, 19-27. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6323658/ (14.05.2019).
4.Czub, M., Appelt, K. (2013). Wczesna edukacja i opieka nad małym dzieckiem jako wyzwanie dla systemu edukacji. Studia Edukacyjne, 27, 113-127. Retrieved from: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/10675 (28.05.2019).
5.Delafield-Butt, J.T., Trevarthen, C. (2015). The ontogenesis of narrative: from moving to meaning. Front Psychol., 2 (6), 1157. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4557105/ (14.05.2019).
6.Dybińska, E., Gedl-Pieprzyca, I. (1989). Ocena reakcji dzieci w wieku niemowlęcym (od 4 do 11 miesiąca) na środowisko wodne w czasie ćwiczeń adaptacyjnych. In: T. Koszyc (ed.), Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych. T. 3 (pp. 111-118). Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olejnica, Poland. Wrocław: AWF.
7.Dybińska, E. (2000). Nauczanie pływania dzieci w wieku 1 do 4 lat. Kraków: Wydawnictwo „KASPER”.
8.Fantasia, V., Fasulo, A., Costall, A., López, B. (2014). Changing the game: exploring infants’ participation in early play routines. Frontiers In Psychology, 5 (522). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/263204702_Changing_the_Game_Exploring_Infants'_Participation_in_Early_Play_Routines (26.02.2019).
9.Ferenz, K. (2018). Dwa spojrzenia na dziecko. Rozwijająca się indywidualnie osoba i świadomie kształtowany obywatel. In: J. Skibska, J. Wojciechowska (eds), Pedagogika i jej oblicza (pp. 113-127). Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. Fregata Swimming. Retrieved from: https://fregata.com.pl/szkola-plywania/wodny-zlobek/ (29.11.2018).
10.Gladstone, M., Phuka, J., Mirdamadi, S., Chidzalo, K., Chitimbe, F., Koenraads, M., Maleta, K. (2018). The care, stimulation and nutrition of children from 0-2 in Malawi-Perspectives from caregivers; "Who's holding the baby?". PLoS One, 13 (6). Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6021079/ (14.05. 2019).
11.Goodship, S. (1990) Games and Play in the Rett syndrome. Brain Dev, 12 (1), 164-8.
12.Hewitt, L., Benjamin-Neelon, S.E., Carson, V., Stanley, R.M., Janssen, I., Okely, A.D. (2018). Child care centre adherence to infant physical activity and screen time recommendations in Australia, Canada and the United States: An observational study. Infant Behav Dev., 50, 88-97. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5869139/ (19.06.2019).
13.Irwin, L. G., Siddigi, A., Hertzman, C. (2007). Early Child Development: A Powerful Equalizer. Final Report for the World Health Organization’s commission on the Social Determinants of Health. Retrieved from: https://www.who.int/social_determinants/resources/ecd_kn_report_07_2007.pdf (14.05.2019).
14.Jacewicz, A., Zabłocka, M. (2015). Bezpieczny wzorzec przywiązania a kompetencje emocjonalne. In: A. Lubikowska, P. Borek. (eds), O inteligencji z różnych perspektyw (pp. 61-72). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów. Redakcja LiberiLibri.
15.Kammermeier, M., Paulus, M. (2018). Kooperatives Handeln. Frühförderung interdisziplinär, 3, 151155. Retrieved from: https://reinhardtjournals.de/index.php/fi/article/view/3335/4630 (26.02.2019).
16.Kiełbasiewicz-Drozdowska, I. (2011). Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji. In: W. Siwiński, I. Kiełbasiewicz-Drozdowska (eds), Teoria i metodyka rekreacji, 1st Ed (pp. 9-25). Poznań: AWF.
17.Kołodziejski, M. (2018) „Już jest za późno! Nie jest za późno!” – czyli uwag kilka o naturze, strukturze i właściwościach zdolności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. In: J. Skibska, J. Wojciechowska J. (eds), Pedagogika i jej oblicza (pp. 425448). Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna.
18.Kompozytornia. Retrieved from: http://kompozytornia.pl/teorie-nauczania#Gordonki (30.12.2018).
19.Kosiewicz, J. (2012). Free Time versus Occupied Time in a Philosophical Context. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 55 (1), 77-94.
20.Kowaluk-Romanek, M., Bieganowska, A. (2013). Wczesne wspomaganie dzieci o dysharmonijnym rozwoju psychomotorycznym. Zeszyty naukowe WSSP, 13, 25-43. Retrieved from: http://apgr.wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/12/Wczesne-wspomaganie-dzieci-o-dysharmonijnym.pdf (14.05.2019).
21.Mammaija. Retrieved from: http://mammaija.pl/zaj%C4%99cia-dla-dzieci/niemowlandia (26.11.2018).
22.Markova, G. (2018). The Games Infants Play: Social Games During Early Mother –Infant Interactions and Their Relationship With Oxytocin. Front. Psychol., 25 June.
23.Osiński, W. (2011). Antropomotoryka. Poznań: AWF.
24.Paczyńska-Jędrycka, M., Cieślik, E. (2010). Problem wpływu rodziny na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym do rekreacji ruchowej. In: W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (eds), Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych (pp. 291299). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
25.Pięta, J. (2014). Pedagogika czasu wolnego, 3rd Ed. Nowy Dwór Mazowiecki: FREI.
26.Pinto, T.D.R.C., Castro, D.C., Bringuente, M.E.O., Sant'Anna, H.C., Souza, T.V., Primo, C.C. (2018). Educational animation about Home care with premature newborn infants. Rev Bras Enferm., 71 (suppl 4), 1604-1610. Retrieved from: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71672018001001604&script=sci_arttext&tlng=en (28.06.2019).
27.Piorunek, M. (2013). O potrzebie pomocy. Otwarcie dyskursu. In: M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (eds), Rodzina- młodzież- dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej (pp. 13-20). Poznań: UAM.
28.Prevention Committee on Sports Medicine and Fitness and Committee on Injury and Poison Swimming Programs for Infants and Toddlers Pediatrics. Retrieved from: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/105/4/868.full.pdf (14.05. 2019).
29.Przewęda, R. (1995). Motoryczność w różnych fazach życia człowieka. In: H. Piotrowska (ed.), „Sport dla wszystkich” Rekreacja dla każdego cz. II (pp. 17-31). Warszawa: TKKF.
30.Ramin Kordi, M.D., Ruhollah Nourian, M.D., Mahboubeh, G., Mahboubeh, K., Ali, Y. (2012). Development and Evaluation of a Basic Physical and Sports Activity Program for Preschool Children in Nursery Schools in Iran: an Interventional Study. Iran J Pediatr. 22 (3), 357–363. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564092/ (14.05.2019).
31.Ruvolo, P., Messinger, D., Movellan, J. (2015). Infants Time Their Smiles to Make Their Moms Smile. PLoS ONE, 10 (9), 1-10. Retrieved from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0136492 (accessed 28.06.2019).
32.Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis.
33.Scott, H.K., Cogburn, M. (2019). Peer Play. StatPearls, Jan. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513223/ (06.08.2019).
34.Silberg, J. (2010). Zabawy z niemowlakami na każdy dzień. 365 gier i zabaw dla dzieci w wieku 0-12 miesięcy. Warszawa: Liber.
35.Słaboń-Duda, A. (2011). Wczesna relacja matka-dziecko i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny dziecka. Psychoterapia, 2 (157), 11-18.
36.Sobczak, K., Antosiak-Cyrak, K., Apolinarska, J., Ciereszko, J., Habiera, M., Jerszyński, D., Pietrusik, K., Wochna, K. (2016). Profil motywacyjny rodziców kierujących dzieci w wieku niemowlęcym na naukę pływania. In: D. Umiastowska (ed.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 32 (4). Szczecin: Agencja Wydawnicza koncertowo.pl Mieczysław Podsiadło, 119-128. Retrieved from: http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-9ca4f893-1254-4ad2-9600-36c14ff93aa6 (30.12.2018).
37.TAAkA SzkolA. Retrieved from: http://taakaszkola.pl/events/zajecia-rozwojowe-taaka-glowa-6-12-miesiecy/ (26.11.2018).
38.Trehub, S.E., Cirelli, L.K. (2018). Precursors to the performing arts in infancy and early childhood. Prog Brain Res, 237, 225-242.
39.Veldman, S.L.C., Santos, R., Jones, R.A., Sousa-Sá, E., Okely, A.D. (2019). Associations between gross motor skills and cognitive development in toddlers. Early Hum Dev., 132, 39-44.
40.Warsztaty Agaty. Retrieved from: http://warsztatyagaty.pl/rozwojowe-grupy-zabawowe/ (26.11.2018).
41.Wasilewicz, G. (2015). Zabawy słowno-ruchowe z niemowlakami. Gdańsk: Harmonia.
42.Wolińska, E. (2017). Rola zajęć umuzykalniających w rozwoju dziecka. Konteksty Pedagogiczne, 1 (8), 261-269. Retrieved from: http://kontekstypedagogiczne.pl/wp-content/uploads/KP8_16_El%C5%BCbieta_Woli%C5%84ska.pdf (30.12.2018).