Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2017.3-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 19, No. 3/2017
Effectiveness of Training for 11–13 year-old Soccer Players on the Basis of Small and Supporting Games in the Context of Action Efficiency in the Situation of a One Against One Game

Authors: Andrzej Lachowicz
Akademia Morska w Gdyni, Poland
Keywords: 1v.1 plays boys at 11–13 years of age football small and auxillary games training
Year of publication:2017
Page range:12 (19-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A particular meaning in contemporary soccer games is gained by the efficiency of actions in the situation of a 1 on 1 game. The application of an increased number of exercises based on small and supporting games in soccer training can help to increase the effectiveness of training in this aspect. The aim of the work was to determine the effectiveness of training for 11–13 year-old soccer players with the use of small and supporting games to improve actions during a one against one game. The tests were applied to a group of 11–13 year-old soccer players. We have conducted a pedagogical experiment, the fundamental element of which was to apply training based on small and supporting games in the experimental group, and then tracing the changes on the background of the comparative group. In order to diagnose differences in the effects of training, we have applied a set of test tasks (cycle of 1 × 1 simulation games, test of general physical fitness INKF). The applied training improved the actions in 1 × 1 simulation games. Throughout the experiment, the players from both teams presented a comparable level of the tested motor skills. The training based on small and supporting games seems to be an effective method of increasing training effectiveness in the context of action improvement in the situation of a 1 × 1 game.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bauer, G. (2001). Lehrbuch Fussball: Erfolgreiches Training von Technik, Taktik und Kondition. BLV Verlagsgesellschaft mbH.
2.Behnke, D.K., Sass, H. (1990). Ziele Aufgaben und Methoden der Fussballausbildung im Schulsport. Korpererziehung, 8–9, 350–353.
3.Bergier, J. (1990). Piłka nożna dzieci i młodzieży. Warszawa: AWF.
4.Bergier, J. (1998). W poszukiwaniu wyznaczników skuteczności gry w piłkę nożną. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2, 81–91.
5.Cicirko, L., Syryjczyk, J. (2000). Zarys teorii i praktyki piłki nożnej. Biała Podlaska: Calamus.
6.Clemente, F.M., Couceiro, M.S., Martins, F.M.L., Dias, G., Mendes, R. (2013). Interpersonal Dynamics: 1v1 Sub-Phase at Sub-18 Football Players. Journal of Human Kinetics, 36, 179–189.
7.Dorna, M., Robakiewicz, R., Dorożała, R. (2015). Rola gier zadaniowych w szkoleniu. Trener, 1, 8–11.
8.Duda, H. (2004). EURO’ 2004 – analiza działań ofensywnych najlepszych zespołów. Sport Wyczynowy, 11–12, 9–15.
9.Duda, H. (2006). Jak Europa gra w piłkę nożną? Analiza sytuacji bramkowych w ME – Portugalia 2004. Sport Wyczynowy, 5–6, 13–22.
10.Fenner, J.S., Iga, J., Unnithan, V. (2016). The evaluation of small-sided games as a talent identification tool in highly trained prepubertal soccer players. J Sports Sci, 34 (20), 1983–1990.
11.Gołaszewski, J. (2003). Piłka nożna. Poznań: AWF.
12.Hamsun, G., Daniel, J. (2000). Fussball Jugentraining. Hamburg: Rororo Verlag.
13.Harwey, G., Dungworth, R. (1999). Szkoła piłki nożnej. Warszawa: Coronei.
14.Hill-Haas, S., Coutts, A., Rowsell, G., Dawson, B. (2008). Variability of acute physiological responses and performance profiles of youth soccer players in small-sided games. J Sci Med Sport, 11 (5), 487–490.
15.Hill-Haas, S., Coutts, A., Dawson, B., Rowsell, G. (2010). Time-motion characteristics and physiological responses of small-sided games in elite youth players: The influence of player number and rule changes. J Strenght Cond Res, 24 (8), 2149–2156.
16.Hill-Haas, S., Dawson, B., Coutts, A., Rowsell, G. (2009). Physiological responses and time-motion characteristics of various smallsided soccer games in youth players. J Sport Sci, 27 (1), 1–8.
17.Kapera, R. (1999). Piłka nożna. Warszawa: Estrella.
18.Kapera, R., Śledziewski, D. (1997). Piłka nożna. Unifikacja procesu szkolenia dzieci młodzieży. Warszawa: PZPN.
19.Kollath, E. (1998). Piłka Nożna. Technika i Taktyka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Marshal.
20.Mallo, J., Navarro, E. (2008). Physical load imposed on soccer players during small-sided training games. J Sport Med Phys Fit, 48 (2), 166–171.
21.Martone, D., Giacombbe, M., Capobianco, A., Imperlini, E., Mancini, A., Campasso, M., Buono P., Orru, S. (2016). Exercise intensity and technical demands of small-sided soccer games for under-12 and under-14 players: effect of area per player. J Strength Cond Res, 18, 1615–1623.
22.Mayer, R. (1996). Fussball trainieren. Reinbeck: Rowohlt Taschenbuch Verlag Gmb.
23.Naglak, Z. (2005). Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką. Kształcenie gracza na wstępnym etapie. Wrocław: AWF.
24.Naglak, Z. (1996). Zespołowa gra sportowa. Studium. Wyd. II. Wrocław: AWF.
25.Paluszek, K. (2000). Związek pomiędzy skutecznością w grze „jeden przeciwko jednemu” a zdolnościami kondycyjnymi i koordynacyjnymi. In: Bergier, J. (ed.), Sport dzieci i młodzieży na przełomie wieków (pp. 129–135). Biała Podlaska: IWFiS.
26.Paluszek, K. (2003). Nowoczesne nauczanie gry w piłkę nożną. Wrocław: BK Wydawnictwo i Księgarnie.
27.Paluszek, K., Becella, Ł. (2005a). Gry symulacyjne 1 × 1 jako czynnik doboru i selekcji np. piłki nożnej. In: Stuła, A. (ed.), Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych (pp. 183–192). Gorzów Wielkopolski: ZWKF.
28.Paluszek, K., Becella, Ł. (2005b). Skuteczność gry 1 × 1 w warunkach symulacyjnych i w grze właściwej. In: A. Stuła (ed.), Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych (pp. 29–36). Gorzów Wielkopolski: ZWKF.
29.Paluszek, K., Nosal, J. (1997). Gra 1 × 1 w nauczaniu i doskonaleniu działań występujących podczas gry w piłkę nożną. In: J. Bergier (ed.), Piłka nożna - teoria i praktyka: Konferencja naukowo-metodyczna (pp. 89–107). Biała Podlaska: IWFiS.
30.Paluszek, K., Panfil, R. (1995). Diagnozowanie działań sportowców w grach symulacyjnych. In: Z. Naglak, R. Panfil (eds.), Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie (pp. 111–119). Wrocław: AWF.
31.Panfil, R., Żmuda, W. (1996). Nauczanie gry w piłkę nożną. Wrocław: Sportex.
32.Patz, D. (2000). Moje hobby piłka nożna. Poradnik dla dzieci. Warszawa: Delta W-Z.
33.Przybylski, W. (1998). Piłka nożna. Cz. II. Trening. Gdańsk: AWF.
34.Przybylski, W., Szwarc, A. (1996). Piłka nożna. Cz. I. Technika i taktyka. Gdańsk: AWF.
35.Ryguła, I. (2003). Proces badawczy w naukach o sporcie. Katowice: AWF.
36.Stępiński, M. (2005). Pojęcie pressingu we współczesnej piłce nożnej. Trener, 2, 24–29.
37.Stępiński, M. (2006). Taktyka na MŚ w Niemczech. Trener, 5, 1–5.
38.Stępiński, M., Dorna, M. (2011). Gra 1 × 1 w piłce nożnej. Wrocław: MWW Mirosław Matoga.
39.Stuła, A. (1998). Skuteczność wybranych elementów gry najlepszych zespołów piłkarskich Mistrzostw Europy – Anglia ’96. Sport Wyczynowy, 5–6, 20–25.
40.Stuła, A. (2001). Współczesna piłka nożna. Teoria i praktyka. Gorzów Wielkopolski: IWF.
41.Szwarc, A. (2005a). Gra jeden przeciwko jednemu - próba opisu i klasyfikacji zjawiska na przykładzie gry w piłkę nożną. In: A. Stuła (ed.), Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych (pp. 177–182). Gorzów Wielkopolski: ZWKF.
42.Szwarc, A. (2012). Identyfikacja sprawności działania w grze w piłkę możną w sytuacjach jeden przeciwko jednemu. In: R. Panfil, H. Zdebska (eds.), W kręgu zespołowych gier sportowych: księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Naglaka (pp. 32–39). Wrocław: AWF.
43.Szwarc, A. (2005b). Niezawodność we współdziałaniu a indywidualna sprawność działania gracza – badanie zależności na przykładzie gry w piłkę nożną. In: A. Stuła (ed.), Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych (pp. 201–206). Gorzów Wielkopolski: ZWKF.
44.Szwarc, A. (2004). Poszukiwania wyznaczników skutecznej gry w piłkę nożną na podstawie obserwacji gry najlepszych drużyn europejskich. Wychowanie Fizyczne i Sport, 48, 53–59.
45.Szwarc, A. (2007). Sprawność działania w wybranych fragmentach zespołowej gry sportowej. Na przykładzie piłki nożnej. Gdańsk: AWFiS.
46.Szwarc, A. (2005c). Zależność pomiędzy skutecznością działania w małych grach i grze rzeczywistej u młodocianych piłkarzy. Sport Wyczynowy, 5–6, 44–47.
47.Szwarc, A., Kromke, K. (2011). Zmiany sprawności działania w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu piłkarzy nożnych najwyższego poziomu zaawansowania sportowego w zależności od upływającego czasu gry i wyniku rywalizacji. In: Rocznik naukowy (pp. 23–32). Gdańsk: AWFiS.
48.Szyngiera, W., Bibrzycki, K. (1994). Piłka nożna dzieci i młodzieży. Katowice: AWF.
49.Talaga, J. (2006). ABC młodego piłkarza. Warszawa: Zysk i S-ka.
50.Talaga, J. (2006a). ABC młodego piłkarza. Nauczanie techniki. Poznań: Zysk i S-ka.
51.Talaga, J. (1997a). Atakowanie zespołowe w piłce nożnej. Trener, 3, 13–19.
52.Talaga, J. (2000). Atlas ćwiczeń piłkarskich. Tom II: Taktyka. Warszawa: Ypsylon.
53.Talaga, J. (2006b). Mundialowe refleksje. Sport Wyczynowy, 5–6, 7–12.
54.Talaga, J. (1996). Technika piłki nożnej. Warszawa: RCMSKFiS.
55.Talaga, J. (1997b). Taktyka piłki nożnej. Warszawa: RCMSKFiS.
56.Talaga, J. (1997c). Trening piłki nożnej. Warszawa: RCMSKFiS.
57.Witkowski, Z., Duda, H. (2005). Przydatność „małych gier-testów 1 × 1” w ocenie perspektywiczności piłkarzy nożnych. In: A. Stuła (ed.), Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych (pp. 193–200). Gorzów Wielkopolski: ZWKF.
58.Witkowski, Z., Ljach, W. (2004). Ćwiczenia kształtujące koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. Warszawa: COS.
59.Wrzos, J. (2005). Piłkarska reprezentacja Polski na tle europejskiej i światowej elity. Sport Wyczynowy, 3–4, 28–47.
60.Wrzos, J. (1998). Piłkarskie Mistrzostwa Świata ’98 – skuteczność wybranych działań techniczno-taktycznych (I). Sytuacje 1 × 1. Sport Wyczynowy, 9–10, 28–33.
61.Wrzos, J. (1999). Skuteczność działań techniczno-taktycznych w sytuacjach 1×1 na najwyższym poziomie światowym w piłce nożnej. Trener, 3, 9–17.
62.Wrzos, J. (2000). Wzorce czynności technicznych piłkarzy światowej klasy. Sport Wyczynowy, 5–6, 17–38.
63.Zieliński, A. (1999). Czynniki określające przebieg i skuteczność akcji ofensywnej w grze w piłkę nożną. Sport Wyczynowy, 7–8, 39–47.
64.Żak, S., Pleszka, P., Klocek, T. (2005). Poziom wybranych zdolności motorycznych i cech somatycznych a efektywność indywidualnej gry młodych piłkarzy nożnych. In: S. Żak, M. Spieszny, T. Klocek (eds.), Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie (pp. 190–196). Kraków: AWF.