Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2019.4-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 28, No. 4/2019
The genesis and development of Polish equestrianism in the interwar period

Authors: Renata Urban
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: equestrianism show jumping eventing dressage the Olympic Games
Data publikacji całości:2019
Page range:11 (27-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Although the traditions of equestrianism in Poland goes back a long way, it was not until 1880 that the first equestrian competitions were organized in Warsaw. In the following years, the interest of the Polish society in equestrian competition had been growing and led to the creation of equestrian-breeding associations, which actively conducted sports activities. However, it was Poland regaining independence in 1918 that enabled the dynamic development of Polish equestrianism, especially in military circles among cavalry and horse artillery officers. The creation of the Polish Equestrian Association in 1928 had an undoubted impact on the popularization of equestrian sport among civilians. The Association became the organizer of many sports competitions for both military and civilian riders. Moreover, it undertook a number of initiatives aimed at the development and popularization of equestrianism in Polish society. Polish riders participated in the most important sports competitions organized in the interwar period, both in the country and internationally. They took part in the Olympic Games three times (1924, 1928 and 1936), in which they won four medals. Furthermore, they achieved success in equestrian competition around the world (the United States, Italy, France, the United Kingdom, Germany and others).
Download file

Article file

Bibliography

1.Central Military Archive (CAW), the Cavalry Training Center, ref. no. I 340.40/8 – Daily Order No. 11 of January 16, 1936.
2.Central Military Archive (CAW), Department of Cavalry of the Ministry of Military Affairs, ref. no. I 300.30.187 – Instructions on the organization of the annual equestrian competition for the Army Championship
3.Central Military Archive (CAW), Department of Cavalry of the Ministry of Military Affair, ref. no. I 300.30.192 –Composition of the Polish national team for the Paris Olympic Games in 1924, Participation of the Polish national team in the Olympic Games in Amsterdam in 1928.
4.Central Military Archive (CAW), Journal of Orders, ref. no. I 340.40/8 – Daily Order No. 168 of July 29, 1936.
5.Central Military Archive (CAW), the Inspector General of the Cavalry (GIJ), ref. no. I 300.25.9 – Participation of Polish officers in the Olympic Games in Antwerp in 1920
6.Gaj, J. (2002). Michał Gutowski – kariera zawodowa i sportowa. In: R. Wasztyl (ed.), Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej. Zeszyty Naukowe AWF Kraków, journal 85.
7.Jeździec i Hodowca (1927), 3/4, 20-21.
8.Jeździec i Hodowca (1928), 37, 256.
9.Jeździec i Hodowca (1929), 11, 128.
10.Jeździec i Hodowca (1932), 2, 20.
11.Jeździec i Hodowca (1933), 12, 214.
12.Jeździec i Hodowca (1935), 12, 238.
13.Jeździec i Hodowca (1936), 1, 4.
14.Jeździec i Hodowca (1938), 12, 249;
15.Jeździec i Hodowca (1938), 14, 285.
16.Jeździec i Hodowca (1938), 2, 26.
17.Jeździec i Hodowca (1938), 3, 46.
18.Jeździec i Hodowca (1939), 2, 25.
19.Konie i Rumaki (1994), 13, 32.
20.Konie i Rumaki (1995), 20, 30.
21.Konie i Rumaki (1996), 13, 30.
22.Konie i Rumaki (1996), 15, 32.
23.Konie i Rumaki (1996), 19, 32.
24.Konie i Rumaki (1996), 20, 32.
25.Koń Polski (1974), 3, 42.
26.Koń Polski (1977), 3, 21.
27.Koń Polski (1978), 2, 5.
28.Koń Polski (1982), 2, 22.
29.Królikiewicz, A. (nd). Olimpijska szarża. Kraków: Oficyna Wydawnicza Ostoja.
30.Łysakowska, H. (2000). Jeźdźcy olimpijscy. Warszawa: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
31.Polski Związek Jeździecki (1929). Warszawa.
32.Pruski, W. (1980). Dzieje konkursów hipicznych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka.
33.Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej (1969), vol. VII, 59, 314.
34.Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej (1971), vol. VIII, 61, 366-396.
35.Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej (1971), vol. VIII, 62, 477-483.
36.Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej (1974), vol. X, 76, 352.
37.Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej (1974), vol. XI, 73, 50.
38.Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej (1977), vol. XI, 85, 424-425.
39.Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej (1978), vol. XII, 89, 15.
40.Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej (1978), vol. XII, 91, 184.
41.Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej (1979), vol. XII, 93, 342.
42.Urban, R. (1998). Osiągnięcia olimpijskie Polaków w sporcie jeździeckim w okresie międzywojennym. In: B. Woltmann (ed.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce vol. III (pp. 79-85). Gorzów Wlkp.
43.Urban, R. (2002). Jeździecki sport cywilny w Polsce w latach 1880-1939. Wychowanie Fizyczne i Sport, 46, part I, 58.
44.Urban, R. (2003). Rozwój sportu jeździeckiego w Polsce w latach 1918-1939, Unpublished doctoral thesis. Poznań.
45.Urban, R. (2013). Sport jeździecki w Polsce w latach 1945-1989. Gorzów Wlkp.
46.Urban, R., Płaczek, J. (2000). Geneza i działalność Oddziału Konnego Sokoła Macierzy we Lwowie w latach 18941939. In: W. Osiński, R. Muszkieta (eds), Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych (pp. 353-360). Poznań.
47.Wryk, R. (2015). Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.