Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
2. Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
3. Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Go to
4. The Economic Aspects of the Ferry Operator Activity - Selected Issues
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
5. REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
6. Zmiany na rynku ziemi rolniczej w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
7. Kolonialna mimesis: od „dzikiego” do proletariusza. Antropologia Michaela Taussiga w perspektywie Benjaminowskiego mesjanizmu
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
8. Robert Kreitz, Ingried Miethe, Anja Tervooren (red.), Theorien in der qualitativen Bildungsforschung – Qualitative Bildungsforschung als Theoriegenerierung, Verlag Barbara Budrich, Opladen Berlin Toronto 2016, ss. 256
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Go to
9. Analysis of the development of Polish ferry market in context of selected external determinants
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Go to
10. Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
11. Płynność, rentowność, dywidenda czy wielkość? Dominujące kryterium inwestycyjne inwestora instytucjonalnego na przykładzie państwowego funduszu majątkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
12. ILOŚĆ – JAKOŚĆ: KONSEKWENCJE KŁOPOTLIWEGO KRYTERIUM ROZRÓŻNIANIA BADAŃ EMPIRYCZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Go to
13. Polish Contribution to the Development of Views on Horse Riding as a Form of Therapy – a Brief Historical Retrospection
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
14. Development of Equestrian Sports at State Stud Farms in Varmia and Masuria between 1947 and 1975
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
15. Etnogeneza i polityka. O politycznym znaczeniu początków narodu
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Go to
16. The genesis and development of Polish equestrianism in the interwar period
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
17. Qualitative investigation of standardisation in service organizations – a Lean Service viewpoint
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
18. Fetyszystyczny wymiar samorozwoju (zarys problematyki)
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Go to
19. Agata Pyrzyńska, Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym, C.H. Beck, Warszawa 2019
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Go to
Page