Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2015
Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin
(Contemporary aspects of pastoral support for families based on holiday retreats)

Authors: Krystian Wilczyński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Roman Szałachowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: pastoral new evangelisation family formation recreation holiday retreat for families
Year of publication:2015
Page range:16 (223-238)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The changing times are always a new challenge for pastors and families to adequately respond to the need of individual member of family and indeed whole families, children and parents. Holiday retreat is one of a new and effective ways to respond to the needs of a modern family. They embody three elements: 1. Relation, 2. Recreation and 3. Formation. There is already some evidence derived from an experience of many groups in Poland supporting a statement that suitably balancing all three aforementioned elements is an attractive and effective formula for whole families.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001.
2.Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Poznań 1995.
3.Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. 1: Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000.
4.Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. 2: Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin 2002. Kamiński R., Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo i rodzinę, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2 (57) (2010).
5.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
6.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2008.
7.Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003. Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Łomża 2009.
8.Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 568–569.
9.Nagórny J., Jeżyna K. (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, Radom 2005.
10.Paszkowski S., Zarys teologii praktycznej małżeństwa i rodziny. Skrypt dla studentów, Wrocław 2008.
11.Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.
12.Przybecki A., Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności, Poznań 2001.
13.Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002