Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Organizacja katechezy w diecezji


(The organisation of cathesis in the diocese)
22 (7-28) Jerzy Adamczyk More
2.

Od kwantu energii do mózgu tworzącego świadomość


(From quanta forms to brain awarenss)
20 (29-48) Jarosław Grybko More
3.

Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła


(The moral responsibility of christians for the missionary work of the Church)
18 (49-66) Marek Kluz More
4.

Granice badań naukowych na embrionach ludzkich


(Limits of research on human embryos)
38 (67-104) Paweł Kordula More
5.

Odnowa liturgiczna pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium w metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej


(The liturgical renewal fifty years after the announcement of the Conciliar Constitution Sacrosanctum concilum in the Metropolis of Szczecin-Kamien)
34 (105-138) Andrzej Krzystek More
6.

Dlaczego nie powinno się gotować koźlęcia w mleku jego matki (Wj 23,19b; 34,26b; Pwt 14,21b)?


(Why should not boil a kid in its mother's milk (Ex 23,19b; 34,26b; Deuteronomy 14,21b)?)
24 (139-162) Janusz Lemański More
7.

Architektura w dziejach teologii


(Architecture in the history of theology)
12 (163-174) Piotr Liszka More
8.

Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne


(Mechanisms of social media. Lying in popular culture)
20 (175-194) Krzysztof Łuszczek More
9.

Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary


(The eucharist as the basis - criteria and understanding the community of faith)
28 (195-222) Edward Sienkiewicz More
10.

Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin


(Contemporary aspects of pastoral support for families based on holiday retreats)
16 (223-238) Krystian Wilczyński, Roman Szałachowski More
11.

XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 53. Sympozjum Biblistów Polskich. Toruń, 22–24 września 2015 roku

10 (239-248) Tomasz Zaklukiewicz More