Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2015
Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła
(The moral responsibility of christians for the missionary work of the Church)

Authors: Marek Kluz
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: laics consecrated persons priests responsibility mission church
Year of publication:2015
Page range:18 (49-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Observing social changes in the world, one can easily notice the current need of the involvement of all Christians in the missionary work of the Catholic Church. Many of the papal and conciliar statements show the different aspects of a constant and urgent need of the evangelisation of the present-day world. The evangelisation bears witness to faith, Christian maturity and religious formation. It also bears testimony to moral responsibility for those who have not met Jesus Christ yet. This is why the aim of the study was to show a range of people who, more or less consciously, are engaged in the evangelisation by their affiliation to the Church. Conveying the Gospel in its general meaning is a task of every baptized man. However, a special place in this mission have priests, consecrated people and secular missionaries. They consciously, voluntarily and directly undertake their missionary and evangelisatory work. Their full cooperation enables the Church to take concrete actions to which it is summoned.
Download file

Article file

Bibliography

1.B. Secondin, Otwarte horyzonty. Symbolika, wzorce i wyzwania życia konsekrowanego, Kraków 2005.
2.Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”, Kraków 2010.
3.Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Kraków 2013.
4.Goiburu Lopetegui J.M., Duch misyjny. Vademecum, Warszawa 1991.
5.Górski J., Nowa wiosna Ewangelii, Kraków 1993.
6.Górski J., Jan Paweł II. Misjonarz świata, Katowice 2006. Górski J., Nowy paradygmat misji, Warszawa 2006.
7.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Vita consecrata”, Watykan 1996.
8.Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, Watykan 2003.
9.Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, Watykan 1990.
10.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.
11.Lopez-Gay J., Trynitarny, chrystologiczny i pneumatologiczny wymiar misji, w: [b.red.], Elementy teologii misyjnej, Pieniężno 1987.
12.Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”, Watykan 1975.
13.Pius XII, Encyklika „Fidei donum”, Watykan 1957.
14.René R.M., Współpracownicy w ewangelizacji, w: [b.red.], Elementy teologii misyjnej, Pieniężno 1987.
15.Secondin B., Otwarte horyzonty. Symbolika, wzorce i wyzwania życia konsekrowanego, Kraków 2005.
16.Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
17.Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
18.Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
19.Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae caritatis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
20.Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
21.Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
22.Zimoń D., Wprowadzenie do programu duszpasterskiego w roku 1994/95, w: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Program duszpasterski na rok 1994/95, Katowice 1994.