Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2017

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

BUDOWANIE WSPÓLNOTY CHRYSTUSOWEGO KOŚCIOŁA – W ŚWIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ JANA PAWŁA II ECCLESIA IN OCEANIA


(BUILDING A COMMUNITY OF CHRIST’S CHURCH – IN THE LIGHT OF THE APOSTOLIC EXHORTATION OF POPE JOHN PAUL II ECCLESIA IN OCEANIA)
14 (7-20) Dariusz Adamczyk More
2.

KWALIFIKACJE REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO


(QUALIFICATIONS OF THE RECTOR OF THE MAJOR SEMINARY)
14 (21-34) Jerzy Adamczyk More
3.

„SERCE FARAONA” – ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA CZY BEZWOLNE PODDANIE SIĘ DZIAŁANIU BOGA?


(“PHARAOH’S HEART” – PERSONAL RESPONSIBILITY OR PASSIVE SUBMISSION TO THE ACTION OF GOD?)
24 (35-58) Janusz Lemański More
4.

METODY MISYJNE BP. BERNARDA HISZPANA I BP. OTTONA Z BAMBERGU. ANALIZA PORÓWNAWCZA


(MISSIONARY METHODS OF BISHOP BERNARD SPANIARD AND BISHOP OTTO OF BAMBERG – COMPARATIVE ANALYSIS)
14 (59-72) Robert Masalski More
5.

LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. SPECIMEN CAMINENSE


(THE LITANY TO ALL THE SAINTS. SPECIMEN CAMINENSE)
18 (73-90) Marcin Nockowski More
6.

RZYMSKA EDYCJA HYMNÓW O ŚW. KAZIMIERZU Z ROKU 1525 I JEJ STAROPOLSKIE TŁO


(THE ROMAN EDITION OF THE HYMNS OF ST. KAZIMIERZ OF 1525 AND HER OLD POLISH BACKGROUND)
20 (91-110) Jan Okoń More
7.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA POMORZU ZACHODNIM (1945–1989) W PUBLIKACJACH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ


(THE CATHOLIC CHURCH IN WESTERN POMERANIA (1945–1989) IN PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF NATIONAL REMEMBRANCE)
14 (111-124) Zbigniew Stanuch More
8.

OD BIBLIOTEKI SEMINARYJNEJ DO UNIWERSYTECKIEJ. HISTORIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO


(FROM THE SEMINAR LIBRARY TO THE UNIVERSITY LIBRARY. HISTORY OF THE LIBRARY OF THE FACULTY OF THEOLOGY OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN)
22 (125-146) Justyna Waluś More
9.

POCZĄTKI POMORSKICH KATEDR


(THE ORIGINS OF THE POMERANIAN CATHEDRALS)
28 (147-174) Grzegorz Wejman More
10.

DYLEMATY ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ RODZINY


(DILLEMA OF THE DEVELOPMENT OF THE MODERN FAMILY)
10 (175-184) Wiesława Krupińska More
11.

WCIĄŻ AKTUALNE I ZOBOWIĄZUJĄCE DZIEDZICTWO „SOLIDARNOŚCI” W KONTEKŚCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IDEI MIŁOSIERDZIA WYKŁAD INAUGURACYJNY – WT US 2016/2017


(STILL VALID AND BINDING LEGACY OF “SOLIDARITY” IN THE CONTEXT OF THE CHRISTIAN IDEA OF MERCY INAUGURAL LECTURE – WT US 2016/2017)
12 (185-196) Edward Sienkiewicz More