Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2014
Wiara a wychowanie
(FAITH AND EDUCATION)

Authors: Roman Murawski
Uniwersytet Kardynasła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Keywords: the Christian educator the message of God education catechesis  faith
Year of publication:2014
Page range:16 (59-74)

Abstract

The author is looking for an answer to a pivotal question: what is upbringing in faith and not how to bring children up in faith. This task seems to be especially difficult due to lack of professional research in the field, both in Polish and foreign literature. On the other hand this fact obliges researchers to get down to this topic. Another diffi culty is that faith is complex phenomenon. On the one hand it is God’s gift and on the other a totally free human act. Although it is a grace the act of faith manifests itself taking into account all human factors, for such is the law of the incarnation and faith is always „incarnated” into all human. Moreover faith may by analysed in various dimensions. All this makes the process of upbringing in faith extremely complex. In his paper the author focuses on chosen apects of the problem. The first part refers to terminological ambiguities related to the analysed topic. Afterwards the author turns to a catechesis in service of faith. The third part is refl\exion on a relations between faith and upbringing.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003.
2.Colomb J., Stawanie się wiary, Warszawa 1980.
3.Coudreau F., Dziecko wobec problemu wiary, Londyn 1967.
4.Coudreau F., La foi s’enseigne-t-elle? Réfl exions et orientations pour une pédagogie de la foi, Paris 1974.
5.Dajczer T., Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, Częstochowa 1992.
6.Dho G., Fondamenti psicopedagogici della catechesi, w: P. Braido (red.), Educare, t. 3, Zürich 1964.
7.Hansemann G., Katechese als Dienst am Glauben, Freiburg–Basel–Wien 1960.
8.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae.
9.Kongregacja ds. duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.
10.Marek Z., Wychowywać do wiary, Kraków 1996.
11.Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1982.
12.Mücher G., Glaube und Erziehung im katholischen Erziehungsdenken der Gegenwart, Ratingen bei Düsseldorf 1967.
13.Murawski R., Duszyński B., Biblijno-teologiczne podstawy wychowawczego posłannictwa Kościoła, „Seminare” (1983).
14.Prężyna W., Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981.
15.Simon W., Glauben lernen?, w: W. Simon, M. Delgado (red.), Lernorte des Glaubens.
16.Glaubensvermittlung unter den Bedingungen der Gegenwart, Berlin–Hildesheim 1999.
17.Tarnowski J., Jak wychowywać?, Warszawa 1993.
18.Wojtyła K., Wiara ludzi, którzy stanowią Kościół, w: B. Bejze (red.), Wiara i życie, Warszawa 1985.