Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2013

Year of publication:2013

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Postawa wiary w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny i encykliki „Dives in misericordia” bł. Jana Pawła


(Basis of faith in the light of saint Faustina Diary and the encyclical Dives in misericordia blessed John Paul II)
14 (7-20) Henryk Wejman More
2.

Struktura i treść krótszej wersji modlitwy „Ojcze nasz” (Łk 11,2b-4)


(The structure and content of the short version of the Lord's prayer (Luke 11.2B-4))
21 (21-41) Jan Flis More
3.

Armut als Herausforderung die franziskanische Armutsbewegung und die Anfänge der Sozialethik


(Poverty as a challenge. Franciscan Movement for the poor and the beginnings of Social Ethics)
19 (43-61) Peter Schallenberg More
4.

W poszukiwaniu tradycji o Izaaku


(In Search of tradition of Isaac)
14 (63-76) Janusz Lemański More
5.

Pierwszeństwo etyki przed techniką w świetle encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”


(Ethics before technology on the basis of the encyclical by Benedict XVI Caritas in Veritate)
14 (77-90) Wiesław Łużyński More
6.

Kościelne dzieje miasta i gminy Węgorzyno


(Ecclesiastical history of the town and municipality Węgorzyno)
29 (91-119) Grzegorz Wejman More
7.

Przygotowanie i dziękczynienie (kan. 909 KPK)


(Prteparation and thanksgiving (C. 909 CIC))
12 (121-132) Kazimierz Dullak More
8.

Eucharist, preparation, silence, thanks.

14 (133-146) Dariusz Mazurkiewicz More
9.

Obowiązek sprawowania mszy świętej oraz jej częstotliwość (kan. 904-905 KPK/1983)


(Duty to celebrate and the holy mass frequency (C. 904–905 CCL/1983))
18 (147-164) Jarosław Kodzia More
10.

Wybór systemów nagłośnienia pomieszczeń sakralnych


(The issue of the choice of sound systems in public worship)
19 (165-183) Adam Rosiński More
11.

Ocena moralna postępów w genetyce medycznej w świetle nauczania Jana Pawła II i Katechizmu Kościoła Katolickiego


(Moral assessment of progress in in medical genetics in the light of Pope John Paull's teachings and the Catechism of Catolic Church)
11 (185-195) Rafał Orzech More
12.

Piotr Zieliński, Ksiądz Generał. Opowieść o ks. Bernardzie Wituckim (1918-1993), Koszalin 2010, ss. 188

2 (205-206) Tadeusz Ceynowa More
13.

Sprawozdanie z 9. walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP) i 50. sympozjum Biblistów Polskich

5 (195-199) Cezary Korzec, Piotr Briks More
14.

Zarys eschatologii plemienia „Beti”

5 (200-204) Franc Mbida More