Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2013
Piotr Zieliński, Ksiądz Generał. Opowieść o ks. Bernardzie Wituckim (1918-1993), Koszalin 2010, ss. 188

Authors: Tadeusz Ceynowa
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Year of publication:2013
Page range:2 (205-206)
Download file

Article file