Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Uczestnictwo w imprezach kolejowych w Polsce w 2015 roku
(Participation in Railway Events in Poland in 2015)

Authors: Justyna Cieplik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Mariusz Sołtysik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Keywords: recreational event railway event cultural heritage tourism
Year of publication:2016
Page range:12 (37-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to characterize the participants of railway heritage events. These events are both part of cultural tourism and recreational events. Basing on three railway events that took place in 2015 in Poland in: Wolsztyn (Parada Parowozów), Chabówka (Parowozjada) and Jaworzyna Śląska (Gala Parowozów), an attempt has been made to create a profile of their participants and determine: their experience with other railway events, their socioeconomic characteristics, sources of information about the events, or reasons for participation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bielkowicz, Z. (2009). Kolej na turystykę, Rynek Turystyczny, nr 6, 22–24.
2.Franczak, P., Listwan, K., Rohrscheidt, A.M. (2015). Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowotarskiego, Turystyka Kulturowa, nr 3, 86–104.
3.Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa, Warszawa: PWE.
4.Kalka, D. (2013). Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu świdnickiego. Turystyka Kulturowa, nr 8, 58–75.
5.Kuk, M., Komunikat prasowy Majowa Parada Parowozów w Wolsztynie rozpocznie cykl „Lato z Parowozami”. Pobrane z: https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/majowa-parada-parowozow-w-wolsztynie-rozpocznie-cykl-lato-z-pa rowozami (15.10.2015).
6.Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: PWN.
7.Kurowska-Ciechańska, J., Ciechański, A. (2007). Koleje, Warszawa: Carta Blanca.
8.Główny Urząd Statystyczny. (2015). Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31.12. 2014, Warszawa.
9.Główny Urząd Statystyczny. (2015). Transport. Wyniki działalności w 2014 r., Warszawa
10.Meyer, B., Sawińska, A. (2009). Transport jako atrakcja turystyczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 568, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 13, 31–45.
11.Rohrscheidt, A.M. (2008). Turystyka kulturowa, Gniezno: GWSHM Milenium.
12.Rohrscheidt, A.M. (2009). Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Wolsztyńskiego. Turystyka Kulturowa, nr 9, 53–61.
13.Strugarek, J. (2011). Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, Poznań: Wyd. UAM.
14.Śliwa, M., Rettinger, W. (2003). Koleje wąskotorowe jako czynnik aktywizacji regionów turystycznych. Folia Turistica, nr 14, 133–146.
15.Witkowski, W. (2007). Koleją, turyści, koleją. Rynek Turystyczny, nr 9, 11–14.
16.Urząd Statystyczny we Wrocławiu. (2014). Województwo Dolnośląskie. Podregiony, powiaty, gminy, Wrocław. www.chabowka.info (28.10.2015). www.jaworzyna.net (28.10.2015). www.muzeumtechniki.pl (28.10.2015). www.parowozowniawolsztyn.pl (28.10.2015).
17.www.rabka.pl (28.10.2015).
18.www.wolsztyn.pl