Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (36) 2016
Consumption Behaviours in the Market of Tourist Services. Motivations and Needs for Holiday Trips of Tourism and Recreation Students

Authors: Blanka Gosik
University of Łódź branch in Tomaszów Mazowiecki, Poland
Keywords: consumption behaviours in tourism motivations and needs in tourism
Year of publication:2016
Page range:11 (77-87)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to identify students’ holiday trips. Particular attention is paid to the issue of needs, motives and tourist behaviours of this social group. Students as a specific community due to limited financial resources, while having a relatively large amount of free time, are an important market segment of tourist trips. Recognition of this specificity is important both for the people involved in the organization of tourism, as well as those providing services necessary for the operation of tourism.
Download file

Article file

Bibliography

1.Foxall, G., Goldsmith, R. (1998). Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. Warszawa: PWN.
2.Gierczyk, Z., Ocieczek, B. (2001). Obozy turystyki kwalifikowanej formą aktywności dzieci i młodzieży. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu (6).
3.Gosik, B., Zimon, G. (2014). Usługi transportowe w obsłudze ruchu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (843).
4.Hansen, F. (1972). Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory. New York: The Free Press.
5.Kieżel, E. (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.
6.Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
7.O’Shaughnessy, J. (1994). Dlaczego ludzie kupują. Warszawa: PWE.
8.Peter, J.P., Olson, J.C. (2002). Consumer Behavior and Marketing Strategy. Boston: Irwin-McGraw-Hill.
9.Pohorille, M. (1980). Mechanizm i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego. In: J. Lewandowski, J.J. Wiatr (eds.), Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
10.Reykowski, J. (1992). Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. Warszawa: PWN.
11.Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: WAM.
12.Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: PROKSENIA.
13.Zdebski, J. (1996). Elementy psychologii turystyki. In: Z. Kruczek (ed.), Pilotaż wycieczek zagranicznych. Kraków: Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe MENTOR.
14.Żabińska, T. (1994). Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
15.Żelazna, K. (2012). Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług turystycznych. Zeszyty Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza (3).