Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (41) 2018
Wydarzenie jako produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
(Event as a Tourist Product and its Assessment on The Example of The World Cup Ski Jumping in Zakopane)

Authors: Urszula Kęprowska
Uniwersytet Gdański
Keywords: event tourism product FIS Ski Jumping World Cup in ski jumping for men
Year of publication:2018
Page range:9 (85-93)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main aim of the article is to show the importance of events in increasing the attractiveness of tourist destinations. The example of the World Cup in men ski jumping in the season 2016/2017 in Zakopane demonstrate who are the participants of this type of events and how those participants evaluate the event in the context of undertaken tourist activity. The result of a survey conducted by the author during the competition on 21.01.2017 present the answer to this question.
Download file

Article file

Bibliography

1.Getz, D. (1997) Event Management and Event Tourism. New York: Cognizant Communication Corporation.
2.Jafari, J. (red.) (2000) Encyclopedia of Tourism. London-New York, Routledge World Reference.
3.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010) Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Warszawa: PWE.
4.Kęprowska, U. (2017) Model marketingu wydarzeń w promocji turystycznej miasta. Sopot (niepublikowana rozprawa doktorska).
5.Panasiuk, A. (red) (2006). Ekonomika turystyki. Warszawa: PWN.
6.Przeździęk, A. (2015) Zaufanie konsumentów do reklamy coraz silniejsze. Pobrane z: http://mediafeed.pl/jak-to-jest-z- -tym-naszym-zaufaniem-do-reklamy/ (6.06.2017).
7.Roche, M. (2010) Mega-Events and Modernity. Olympics and Expos in the Growth of Global Culture. London, Ro- utledge.
8.Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO (1995) ONZ - WTO. Warszawa: UKFiT.
9.Ustawa z dnia 20 maja 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.