Search

Result: Found records: 17.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The evaluation of attractiveness of tourism products in the Warmia and Mazury in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
2. Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
3. The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
4. Baza noclegowa jako istotny element obszarowego produktu turystycznego na przykładzie Szczecina
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
5. Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
6. Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
7. Promocja szlaków kulinarnych w Polsce w świetle badań ankietowych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
8. Znaczenie produktów turystycznych dla gospodarki regionalnej na przykładzie Podkarpacia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
9. Wydarzenie jako produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
10. Znaczenie monitoringu w kształtowaniu regionalnych produktów sieciowych w turystyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
11. Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
12. "Roztocze - witalnosc z natury" brand as an indicator of abiotic assets in marketing slogans and tourism products
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
13. The role of local communities in sustainable tourism development - Noteć River Valley case study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
14. Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
15. Narrow-gauge railways in Poland as an element of regional tourism products
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
16. New trends in shaping tourism products in spatial units on the example of Szczecin
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
17. Geocoaching Adventure Lab–The Innovative Tool for Exploring and Creating Tourism Space
(Studia Maritima)
Vol. 36 2023 2023 Go to
Page